Kahraman şehrin kıymetli genç girişimcileri,

Tarihin ilk çağlarından itibaren medeniyete, doğal güzelliklere, gastronomiye ve sanayi devriminden sonra da sanayiye ve üretime ev sahipliği yapmış bu eşsiz şehirde biz gençlerin de söz sahibi olduğu ve yeni şeyler söylemesi gereken küresel bir sürecin içerisindeyiz. Bu ihtiyacın gereksinimi olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) çatısı altında Türkiye’nin 81 ilinde oluşturulan ve ilimizde de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Kahramanmaraş İl Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK) olarak bu amaca hizmet etmekteyiz.

Kurulumuzun bu bağlamda temel amacı iyi eğitimli, ticaret ahlakını ve etik değerleri benimsemiş, küresel bakış açısına sahip ve ekonomi’de katma değer üretmek için şehrimizde bir şeyler yapmayı amaçlayan genç girişimcilerinin bir arada çalışarak şehri ve ülkesi için somut işler ortaya koymasını sağlayacak ortamı oluşturmaktır. KAGEGİK olarak yapmayı hedeflediğimiz projelerde ve çalışmalarda işletmelerimizi küresel değişime ayak uyduracak şekilde revize etmek, halihazırda var olan sektörlerimizde Dünya ile entegre olmak, sektörel çeşitliliği ve dolayısıyla istihdamı artırmak, yetişmekte olan yeni neslin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları yapmak,  önceki ve sonraki kuşaklar arasındaki tecrübe aktarımına köprü olmak ve girişimciliğin bu şehirde kültürel bir miras olarak devamlılığını sağlamak ana amaçlarımızdır. Bu sebeple bize miras kalan bu kültürel çeşitliliğin ve üretim odaklı kalkınmanın devamlılığını sağlamak için siz değerli genç girişimcilere de çok iş düşmektedir. Bahsedilen hedeflere ulaşmak için kurulumuz üyesi olan veya olmayan tüm genç girişimcilerimizin elini taşın altına koyacağına inancım sonsuzdur.

Marka şehir Kahramanmaraş, sizlerin gayreti ve çalışmalarıyla, sizlerin ellerinde daha da yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle siz kahraman şehrin kahraman genç girişimcilerini en kalbi duygularımla selamlar, saygılarımı sunarım.

Aykut Balcıoğlu

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı