Biz Kimiz 2015-03-08 21:55:48

KAHRAMANMARAŞ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULUNUN GÖREVLERİ

1. Kahramanmaraş'taki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek.

2. Gençlere kişisel gelişim yollarını ögreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak.

3. Genç girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında desteklemek.

4. Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek.

5. İl ekonomisinin gelişmesinde katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlerde genç girişimci yönlendirmek ve teşvik etmek.

6. Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek.

+ VİZYON

Kişisel gelişime katkıda bulunarak girişimcilik ruhuyla gençleri bir araya getirip sinerji yaratarak gençlerin sivil toplum örgütlerinde görev almalarını, istihdama ve ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak.

+ MİSYON

» İş dünyası, ögrenci ve üniversite arasındaki yakınlaşmayı sağlamak.

» Gençlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak.

» Teorik bilgiye sahip gençleri ve ögrencileri iş dünyasına hazırlamak.

» Girişimci gençleri desteklemek ve onları yatırıma teşvik etmek.

» Şehrimizde belirli meslek grublarında kümeleşmeyi önleyerek sektör zenginliğine yardımcı olmak.